Ingmar Symoens

Managing Partner

Ingmar is Managing Partner bij NX Corporate Finance.

Hij heeft vele bedrijven in verschillende fasen van hun levenscyclus begeleid in hun financiële strategie, fungerend als klankbord voor de ondernemers, ook in actieve rollen in Raden van Advies.

Hij houdt ervan om, samen met ondernemers en teams, bedrijven uit te bouwen.

Ingmar heeft een bijzondere affiniteit met innovatie in mature bedrijven, ook met jonge bedrijven die met nieuwe producten of diensten op nieuwe markten komen.

Hij kan goed tendensen zien en momentum creëren met een pragmatische en no-nonsense aanpak.

Voorafgaand aan NX Corporate Finance bekleedde Ingmar diverse management-functies waarbij hij voornamelijk sturing gaf aan business development- en klanten-teams.

Hij heeft een Master degree in Science of Business Administration en woont met zijn vrouw en kinderen in Zele.