groei &
acceleratie

Wil je je onderneming versneld laten groeien?

Wij helpen mature en scale-up bedrijven om groeikansen te grijpen en te voorzien van een robuuste financiële structuur.
Denk je aan schaalvergroting of het uitbreiden van je marktaandeel?

Kiezen voor een buy-and-build strategie kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn. Dit is doorgaans een intensief en complex proces van overname tot integratie.

groeikapitaal

Als ambitieus groeibedrijf kan je geconfronteerd worden met financiële beperkingen om door te groeien en kan er behoefte zijn om extern kapitaal aan te trekken. Het vinden van een geschikte investeerder is een belangrijke zoektocht die de nodige voorbereiding en tijd vergt. Je wilt tenslotte zeker zijn dat deze uitbreidingsplannen de voedingsbodem worden voor een succesvolle groei.

schuldoptimalisatie

Een optimale schuldstructuur is essentieel in de groei en waardecreatie van het bedrijf. Dit kan gaan van bankschuld tot achtergestelde leningen, het plaatsen van obligaties of een beursgang.

versterking &
bijsturing

Zoek je een co-piloot in deze wereld van verandering?
Je hebt het fundament van je onderneming op orde en bent gefocust op het uitbouwen van je passie en visie. Hier heb je een strategie en implementatieplan voor nodig die op maat zijn van je onderneming.

Een strategie die het klankbord van een onafhankelijk vertrouwenspersoon verdient en die in de hele organisatie gedragen, uitgevoerd en bijgeschaafd wordt. De concrete verbeteringen worden gaandeweg gemeten met business- en financiële dashboards, en zorgen opnieuw voor bijsturingen. Binnen de NX Groep hebben we professionals om je hierin bij te staan.

raad van bestuur/advies

Binnen onze organisatie en ons netwerk vinden we de geschikte personen die de balans nastreven tussen het behalen van financiële doelstellingen en menselijk en ecologisch kapitaal. Dit met het oog op lange termijn succes.

continuïteit &
waarderealisatie

Iedere vorm van bedrijfsoverdracht brengt mogelijke risico’s en opportuniteiten met zich mee. Een goede voorbereiding en gestructureerde aanpak op maat is dan ook onontbeerlijk.
Wens je stappen te ondernemen in het kader van interne of externe opvolging?

opvolging

Een onderneming is een levenswerk, al dan niet groot gemaakt over generaties heen. Je wenst het dan ook in goede handen achter te laten met oog op toekomstig succes en zekerheid voor werknemers, klanten en andere stakeholders. Dit aan de juiste prijs die alle inspanningen en hard werk weerspiegelen. Familieleden, bestaande medewerkers en/of externe partijen kunnen een oplossing bieden. Maar welke piste is geschikt voor je specifieke situatie? Is de onderneming klaar voor deze koerswijziging? Wanneer en hoe start men aan deze operatie? Hoe zorg je voor voldoende ademruimte voor de onderneming en opvolger zonder in te boeten aan financiële zekerheid voor je gezin? Wat zijn mogelijke valkuilen waar je rekening mee dient te houden?

offer you can't refuse

Je had het niet verwacht, maar plots wordt je benaderd door een sectorgenoot of investeerder met een voorstel dat je aanzet tot nadenken. Duw je op de pauzeknop om je voor te bereiden op de gesprekken, of verlies je dan het momentum met het risico deze kans te laten schieten? Moet je exclusief met één partij in gesprek gaan, of is het aangewezen om alternatieven te verkennen en je onderhandelingspositie te versterken? Neem je best controle over het proces, of laat je het op je afkomen aangezien je geen vragende partij bent?

consolidatiegolf

Iedere sector ervaart consolidatiegolven, al dan niet over landgrenzen heen. Nood aan schaalvergroting wegens regionale competitie of globalisering, economische of politieke ontwikkelingen, technologische vooruitgang,… De achterliggende redenen zijn legio. Wie zijn de geschikte partners voor je onderneming? Hoe kan men deze partijen benaderen in alle discretie? Welke informatie geef je, en wanneer? Ga je voor een gedeeltelijke of volledige verkoop?

onvoorziene wending

Een onverwachte wending in je privé of professioneel leven, of de vaststelling dat je toe bent aan een nieuw hoofdstuk. Plots is een volledige of gedeeltelijke verkoop van je onderneming aan de orde. Welk type transactie of koper biedt de beste oplossing? Hoe worden de recente investeringen die je net had gemaakt weerspiegeld in de overnameprijs? Hoe kan je een verkoopproces onverwacht opstarten of versnellen zonder in te boeten op het eindresultaat?

diversificatie patrimonium

Je hebt hard gewerkt aan de groei en het succes van je onderneming. Je hebt goede en mindere jaren gekend, maar de toekomst ziet er veelbelovend uit. Toch zou je liever een deel van het familiaal patrimonium veilig stellen en je vermogen diversifiëren. Misschien wens je te investeren in een buitenverblijf of hobby? Wat zijn de mogelijke gevolgen en oplossingen? En hoe ziet de fiscaliteit eruit?